Yến Vy

Những ngày cuối tháng cần tiền nhưng không biết vay ai mình đều vay tiền từ iDong. iDong giải ngân nhanh mà lúc thanh toán cũng rất tiện. Tất cả đều thông qua App cả.