Tôi muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Idong. Tôi cần làm gì?

Để tiếp tục sử dụng dịch vụ iDong bạn có thể đăng ký vay lại trên App iDong hoặc liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài bộ phận tư vấn vay lại. Nếu có khó khan gì, bạn có thể gọi Hotline: 0947397441 Hoặc email: support@idong.vn
để được hỗ trợ ngay.