Tôi không nhận được tin nhắn phê duyệt khoản vay từ Idong. Tôi phải làm thế nào ?

Nếu bạn đã hoàn thiện hồ sơ đang chờ phê duyệt khoản vay mà không được. Vui long liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của Idong để được hỗ trợ ngay :

  • Hotline: 0947397441
  • Email: support@idong.vn