Đăng nhập vào tài khoản và vào mục Hóa đơn

Nhấn vào nút thanh toán iDong chọn ngân hàng

Điền tài khoản ngân hàng

Điền tên chủ tài khoản.

Đợi tin nhắn xác thực điền tin nhắn xác thực

Sau khi thanh toán thành công màn hình sẽ báo kết quả thanh toán thành công hoặc không thành công.

Nếu không thành công bạn kiểm tra lại thông tin tài khoản đã chính xác chưa? Hoặc kiểm tra tài khoản đó có đủ tiền để thanh toán không, nếu không đủ phải nạp thêm tiền vào để thanh toán.