Bài viết

Tặng voucher giảm lãi suất và phí #Mini game 10/07/2019

Xuất phát từ nhu cầu của khách hàng mong muốn có mức lãi suất và phí "nhẹ nhàng" hơn. Chương trình phát Voucher nhằm tri ân khách hàng của iDong được diễn ra hàng tuần. Mọi người cập nhật…