Bài viết

12 tiêu chí xét duyệt hồ sơ vay tiền online

Vay tiền online là hình thức cho vay tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao. Vì vậy iDong đã sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng với 12 tiêu chí nhằm xét duyệt hồ sơ vay tín chấp cá nhân. Tỷ lệ…