Bài viết

Cho vay ngang hàng P2P hoạt động như thế nào?

Cùng iDong tìm hiểu hình thức cho vay ngang hàng là gì? Cũng như cơ hội và rủi ro khi dành cho các nhà đầu tư và khách hàng khi tham gia vào môi trường P2P lending  Cho vay ngang hàng là gì? Cho vay…