Công ty TNHH Kĩ Thuật Mạng P2P Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Vit Tower, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
SĐT:  0247 3040 858
Email: support@idong.vn
Website: www.idong.vn