Lãi suất và phí vay của iDong là bao nhiêu

  • Lãi suất: 1.65%/tháng
  • Thời gian tối thiểu là 60 ngày
  • Phí Dịch vụ, Phí tư vấn (nếu có): quy định theo Hợp đồng (Tham khảo lãi suất và phí ưu đãi theo các chương trình khuyến mãi của chúng tôi trong từng thời kỳ)
3.3 (65%) 24 votes