Đỗ Minh

Tôi thường xuyên có nhu cầu vay tiền để lấy hàng. Nhưng vay từ ngân hàng thủ tục rất lâu. Từ ngày biết tới iDong tôi rất tiện vì thời gian giải ngân nhanh chóng.