Thông cáo này được áp dụng cho Website (www.idong.com.vn) này, hay bất kỳ website hoặc trang chủ thương hiệu nào khác trên nền tảng hệ thống của bên thứ ba (ví dụ như YouTube hay Facebook) và cũng được áp dụng cho những ứng dụng được truy cập hay sử dụng thông qua những website hay nền tảng được vận hành bởi hoặc nhân danh iDong.

Bằng việc truy cập vào website iDong, bạn ưng thuận để cookies hay công nghệ theo dõi của chúng tôi kích hoạt theo thông cáo này. Nếu bạn không đồng ý, bạn nên cài đặt chế độ xem phù hợp cho trình duyệt hoặc ngừng sử dụng website iDong. Nếu bạn ngăn cookies của chúng tôi hoạt động, điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình bạn sử dụng website iDong.

Khi sử dụng thiết bị di động để kết nối internet, bạn nên xem xét thông cáo về quyền riêng tư của từng ứng dụng cụ thể mà bạn đang dùng để hiểu thêm về những quy định trong việc thu thập dữ liệu của ứng dụng đó.

1. Cookies là gì?

Cookies là những tập tin văn bản nhỏ được các trang web bạn truy cập đặt vào máy tính của bạn. Chúng được sử dụng rộng rãi để khiến các trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn cũng như để cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của trang web.

2. Chúng tôi sử dụng cookies như thế nào và tại sao?

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện việc sử dụng và chức năng của các website iDong và để hiểu tốt hơn về việc khách sử dụng website iDong và các công cụ và dịch vụ được cung cấp tại đó như thế nào. Cookies giúp chúng tôi sửa đổi các trang thuộc website iDong phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn, để cải thiện sự thân thiện với người dùng, để nhận được phản hồi hài lòng của khách hàng và giao tiếp với bạn ở nơi khác trên Internet

3. Các loại cookies nào có thể được dùng trên website iDong?

Chúng tôi có quyền sử dụng các loại cookies như sau trên website iDong:

Cookies thiết yếu

Đây là những cookies cần thiết để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ có sẵn thông qua Website iDong và để sử dụng một số tính năng của chúng, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực an toàn.

Vì đây là các cookies thiết yếu cho phép Quý khách nhận được các dịch vụ yêu cầu qua Website, vì vậy Quý khách không thể từ chối chúng. Quý khách có thể chặn hoặc xóa cookies bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình.

Cookies chức năng

Các cookies này cho phép Quý khách sử dụng các tính năng chính trên Website iDong và truy cập vào các khu vực an toàn của Website như mua vé hay truy cập vào tài khoản cá nhân. Khi tắt cookies, Quý khách sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

 • Không thể truy cập được một số mục của Website;
 • Hạn chế các dịch vụ iDong có thể cung cấp cho Quý khách;
 • iDong không thể ghi nhớ các tùy chọn của Quý khách.

iDong không dùng dữ liệu thu thập được từ các cookies này cho các mục đích tiếp thị.

Cookies hiệu suất và phân tích

Cookies hiệu suất cho phép iDong nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Quý khách.

Ngoài ra, cookies này cho phép thu thập thông tin về cách thức khách truy cập sử dụng Website bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Website. Khi sử dụng các cookies này, iDong tính và phân tích số lượng sản phẩm và dịch vụ được mua và số lượng nhấp chuột liên quan đến chi phí đầu tư quảng cáo. iDong chia sẻ những thông tin này với các đối tác của mình (Sabre, Google, FPT, Akamai, Goquo, Insider).

iDong không dùng dữ liệu thu thập được từ các cookies này cho các mục đích tiếp thị.

Cookies cá nhân hóa

Những cookies này giúp iDong tùy chỉnh Website khi Quý khách sử dụng và cho phép iDong ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Quý khách.

Dữ liệu mà các cookies này thu thập bao gồm tên địa chỉ, ngôn ngữ, loại máy điện thoại.

Khi tắt những cookies này, Quý khách có thể gặp một số bất tiện như sau:

 • Một số trang trên http://idong.com.vn/ sẽ không thể hiển thị chính xác (ví dụ chương trình khách hàng thường xuyên);
 • Hỗ trợ trực tuyến mà iDong cung cấp bị hạn chế;
 • Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.

Cookies tiếp thị và quảng cáo

Những cookies này được sử dụng để truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với Quý khách. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn quảng cáo giống nhau hiển thị liên tục, đảm bảo quảng cáo được hiển thị chính xác và trong một số trường hợp lựa chọn các quảng cáo phù hợp dựa trên sở thích của Quý khách.

Những cookies này cho phép iDong xác định:

 • Nội dung trang web Quý khách truy cập;
 • Khách hàng vào website bằng máy tính hay điện thoại;
 • Thông tin Quý khách chia sẻ khi đăng ký trên website khác;
 • Trang và website quý khách truy cập gần đây hoặc ngay trước khi truy cập Website iDong.

Cookies tiếp thị được cài đặt trên Website iDong bằng mạng lưới quảng cáo là các công ty đóng vai trò trung gian giữa iDong và nhà quảng cáo. Những cookies này được sử dụng để:

 • Hiển thị các quảng cáo và khuyến mại liên quan đến dịch vụ đang được tìm kiếm thông qua các phương tiện trung gian (email, truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ) dựa trên việc truy cập và nhấp chuột trên Website iDong;
 • Hạn chế số lần mỗi quảng cáo được hiển thị;
 • Đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;
 • Tạo liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội để nhận diện khi Quý khách muốn sử dụng các phương tiện này thông qua Website iDong.

iDong có thể chia sẻ một số thông tin của Quý khách với các đối tác của mình (Sabre, Google, FPT, Akamai, Goquo, Insider) để gửi cho Quý khách, trên máy tính hoặc thiết bị di động, những quảng cáo nhắm mục tiêu phù hợp (mà không cần kết nối những thông tin đó đến dữ liệu cá nhân của Quý khách như tên, số hộ chiếu).

Bảo mật dữ liệu

iDong cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu của Quý khách. Theo đó,iDong tuân thủ hai nguyên tắc sau:

 • iDong không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân. iDong không sử dụng cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.
 • iDong không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho iDong.

Nếu Quý khách sử dụng chung máy tính hoặc điện thoại với nhiều người, hoặc nếu máy tính hay điện thoại của Quý khách sử dụng nhiều trình duyệt web khác nhau, những nội dung quảng cáo tương thích với sở thích của Quý khách có thể sẽ được hiển thị khi người khác sử dụng thiết bị.

 

 

 

 

 

 

4.6 (92%) 10 votes