App sử dụng rất thân thiện, dễ hiểu. Tôi rất thích bởi vì thời gian giải ngân nhanh chóng tất cả đều thực hiện Online. Ngoài ra lãi suất cũng không quá cao.

Tôi thường xuyên có nhu cầu vay tiền để lấy hàng. Nhưng vay từ ngân hàng thủ tục rất lâu. Từ ngày biết tới iDong tôi rất tiện vì thời gian giải ngân nhanh chóng.

Những ngày cuối tháng cần tiền nhưng không biết vay ai mình đều vay tiền từ iDong. iDong giải ngân nhanh mà lúc thanh toán cũng rất tiện. Tất cả đều thông qua App cả.

Mấy lần đi mua sắm không mang tiền mặt mình đều vay tiền trực tiếp từ iDong. Tiền vào thẻ ngay là mình lại tiếp tục mua sắm được. Rất tiện, chỉ cần điện thoại có internet là dùng được. Cảm ơn iDong!