• Công dân Việt Nam
  • Độ tuổi từ 22-60 tuổi
  • Đã đi làm và có thu nhập trung bình tháng từ 2 triệu đồng trở lên
  • Cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ
Rate this post